புதன், 3 மே, 2017

இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சாலியர்சாலிய பிராமண நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எழுதி நீன்ண்ட காலம் ஆகிவிட்டது (எழுதாததால் நிம்மதி என்கிறீர்களா ? :) ஓகே)

சாலியர்களுக்கான பட்டங்களை பற்றி பார்க்கையில் , நமக்கு பண்ணாடி, மூப்பனார் என்ற பெயர்கள் கிடையாது என்று பார்த்தோம். மேலும் நமக்கான பட்டங்களாக "அறுவையர்" என்ற பட்டம் இருப்பதாக அறிந்திருக்கிறோம்.

திருத்தொண்டர் புராணம் நேச நாயனாரைக் குறிக்கும் போது "அறுவையர் குல நேசன்" என்றும் கூறுகிறது.

"அறுவை" என்ற பெயரால் தமிழில் துணி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அழகர் மலையில் காணப் படும் கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டுக் காலத்திய தொல் தமிழ் (பிராமி) கல்வெட்டில் ‘அறுவை வணிகன்’ என்ற தொடர் இடம் பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தில் துணி வணிகத்தின் தொன்மையை இக்கல்வெட்டால் அறிய முடிகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு சோழர் காலத்தையது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

saliyar,pathma saliyar , saliyamaharishi, nesanayanar