செவ்வாய், 11 அக்டோபர், 2016

கோத்திர நாயகர்கள்

பாவன ரிஷிக்கு 101 குழந்தைகள் பிறந்ததாகவும், அந்த 101 ரிஷிகளும் நமது கோத்திர நாயகர்களாகவும் இருப்பதாக பார்த்தோமல்லவா ?

அந்த 101 ரிஷிகளுடனும் மார்க்கண்டேய மகரிஷியும் சேர்த்து 102 கோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. சாலிகோத்திர மஹரிஷி 103 வது.

அவைகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1) Pourusha Rishi

2) Dhaksha Rishi

3) Vaalakhilya Rishi

4) Vasishta Rishi

5) Vruksha Rishi

6) Bruhathi Rishi

7) Vanaka Rishi

8) Viswa Rishi

9) Kasyapa Rishi

10) Dhaaruka Rishi

11) Kuthsa Rishi

12) Mouyaa Rishi

13) Pavana Rishi

14) Vyseena Rishi

15) Jamadhagni Rishi

16) Mandavya Rishi

17) Yadhu Rishi

18) Kaasila Rishi

19) Thrisanka Rishi

20) Thurvaasa Rishi

21) Jatila Rishi

22) Vedhamatha Rishi

23) Vidhu Rishi

24) Bhaaratha Rishi

25) Voordhvaasa Rishi

26) Upendhra Rishi

27) Vanajaala Rishi

28) Ambareesha Rishi

29) Dhanumjaya Rishi

30) Madhu Rishi

31) Chyavana Rishi

32) Bikshu Rishi

33) Pasunaka Rishi

34) Koundilya Rishi

35) Satyakarma Rishi

36) Thaksha Rishi

37) Pravruksha Rishi

38) Ruruksha Rishi

39) Puroo Rishi

40) Pulasthya Rishi

41) Saadhu Rishi

42) Gargeya Rishi

43) Kapila Rishi

44) Samsthitha Rishi

45) Thrihoo Rishi

46) Nishchitha Rishi

47) Saruksha Rishi

48) Pridhvi Rishi

49) Poundraka Rishi

50) Udhaya Pavana Rishi

51) Kousika Rishi

52) Bhrahma Rishi

53) Manu Rishi

54) Jhooreela Rishi

55) Kamandala Rishi

56) Aathreya Rishi

57) Rishya Srumga Rishi

58) Dhigvaasa Rishi

59) Puraasana Rishi

60) Vana Samgnya Rishi

61) Sindhu Rishi

62) Poushtala Rishi

63) Ronaka Rishi

64) Raghu Rishi

65) Thushta Rishi

66) Aasrama Rishi

67) Bhargava

68) Subhiksha Rishi

69) Chokrila Rishi

70) Amgeerasa Rishi

71) Bharadhvaja Rishi

72) Prashta Rishi

73) Kousika Rishi

74) Vydhrutha Rishi

75) Sapilvaka Rishi

76) Sutheeksha Surya Rishi

77) Chandra Rishi

78) Suka Rishi

79) Sounaka Rishi

80) Maareecha Rishi

81) Niyamtha Rishi

82) Suthra Rishi

83) Thrustna Rishi

84) Sandilya Rishi

85) Punyava Rishi

86) Sthramsa Rishi

87) Sukeerthi Rishi

88) Vaachvik Rishi

89) Maanasvi Rishi

90) Agasthya Rishi

91) Dhenuka Rishi

92) Puttha Rishi

93) Vyaasa Rishi

94) Guha Rishi

95) Athri Rishi

96) Paraasara Rishi

97) Gouthuma Rishi

98) Pramcheeva Rishi

99) Voorjhveeswara Rishi

100)Swayambhu Rishi

101)Naaradha Rishi

102)MARKANDEYA Rishi

102)salihothra maharishi

இவர்களே நம் கோத்திர நாயகர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

saliyar,pathma saliyar , saliyamaharishi, nesanayanar