ஞாயிறு, 31 மே, 2015

சாலியர் வரலாறு 10

சாலிய மஹரிஷி »

சாலியர்களின் குல முதல்வர் சாலிய மஹரிஷி ஆவார் .இவர் விசாக மஹரிஷியிடம் சிஷ்யராக இருந்ததாகவும் ,பின்னர் சாலிய மஹரிஷி என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் தஞ்சை மாவட்டம் நல்லாடை தலபுராணம் கூறுகிறது .சாலிய மஹரிஷிக்கு இரண்டு மனைவியர் என்றும் ,முதல் மனைவி வழி வந்தவர்கள் ,சாலியர் என்றும் ;இரண்டாம் மனைவி வழி வந்தவர்கள் மொட்டை சாலியர் என்றும் அழைக்க ப்படுவார்கள் .
பத்ம சாலியர்கள் தங்கள் குல தெய்வமாக மார்கண்டேய மஹரிஷியை கூறுகின்றனர் .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

saliyar,pathma saliyar , saliyamaharishi, nesanayanar