வெள்ளி, 26 ஜூன், 2009

சாலியர் வரலாறு 7

கைத்தறி நெசவாளர்கள் :- பங்கர் , சோரியர் , தன்லி , பட்வா , பட்டுநூல்காரர் மற்றும் சாலி என்பவை நம் நாட்டின் கைத்தறி நெசவாளர்களின் பெயர்களாகும் . முதல் இரண்டு சாதிகள் '' நூல் இழைகளை ஒன்று சேர்த்தல் '' என்ற பொருளில் அமைந்தது . மற்ற பெயர்கள் '' பட்டு ஆடை '' என்பதன் சம்ஸ்கிருத வார்த்தையாகும் . காஞ்சிபுரத்தில் முன்பு வாழ்ந்த சாலியர்கள் ; சாலியர் , பட்டசாலியர், அதாவது பட்டாலியர் என்றும், அழைக்கப்பட்டனர் . பழைய ஆனந்தவிகடன் அகராதியில் , பட்டாரியன் என்ற வார்த்தைக்கு - பட்டாடை நெய்யும் தமிழ் சாலியன் என்றும் அர்த்தம் குறிப்பட பட்டிருக்கிறது . இது பற்றி பின்னர் விரிவாக கூறப்படும் . தமிழக அரசு உத்தரவு ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்து எழு / சமூக நலத்துறை தேதி முப்பது , எழு , எண்பத்து ஐந்தில் , வரிசை எண் நூற்று ஐம்பத்து நான்கில் கீழ்க்கண்ட ஜாதிகளை ஒரே பிரிவில் கூறப்படுகிறது . ௧]சாலியர்,௨]பத்ம சாலியர் ,௩]பட்டு சாலியர் , ௪ ] அடவியார் , ௫] பட்டரியார் . மத்திய அரசின் ஓ.பி.சி . பட்டியலில் நூற்று முப்பத்து ஒன்றில் குறிப்பிடப்படுகிறது . இதில் பட்டாரியார் , அடவியார் இரண்டும் ஒரே ஜாதியை சார்ந்தது . அடவியார் என்பது பட்டாரியர்களின் பட்டமாகும் . அரசு உத்தரவில் கூறப்பட்ட படி பட்டு சாலியர் , சாலியர் , பத்ம சாலியர் ,பட்டாரியார் முதலானவர்கள் ஒரே பிரிவில் தொன்று தொட்டு வந்துள்ளனர் . பட்டு சாலியர் என்பவர்கள் பத்ம சாலியரின் உட்பிரிவுதான் என கூறப்படுகிறது . இருவரும் தெலுங்கை தாய் மொழியாக கொண்டவர்கள் . சாலியர் , பட்டாரியார் இருவரும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் .

2 கருத்துகள்:

  1. செங்குந்த சாலியர் என்று 11ம் நூற்றாண்டு இடங்கை வலங்கை செப்பேட்டில் உள்ளது. செங்குந்தர் வேறு சாலியர் வேறா.

    பதிலளிநீக்கு

saliyar,pathma saliyar , saliyamaharishi, nesanayanar